Stalne aktivnosti u udruzi

    

 1. vođenje evidencije o članstvu kroz vlastitu i bazu članova Hrvatskog saveza slijepih
 2. izdavanje potvrda o članstvu
 3. rad na ostvarivanju povlastica za članstvo koja ostvaruju putem Udruge slijepih (prikupljanje dokumenata za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava slijedom zakona o socijalnoj skrbi i drugih relevantnih akata; podnošenje samih zahtjeva, komunikacija vezana uz ostvarivanje određenih prava)
 4. upoznavanje članstva sa aktivnostima Izvršnog odbora i Hrvatskog saveza slijepih
 5. upoznavanje članstva sa zakonskim propisima i odlukama koje su vezane za njih, praćenje i poštivanje zakonskih propisa i odluka koje se tiču djelovanja udruga.
 6. rad na pripremi dokumentacije za Sjednice Upravnog odbora, Godišnje Skupštine i sl.
 7. rad na praćenju natječaja za  pisanju projekata i programa i javljanju na iste (Gradovi Pakrac i Lipik, Županija, Ministarstva, i dr.)
 8. organizacija edukacija članova UO te članova udruge.
 9. posjet članovima prvenstveno prilikom učlanjivanja sa svrhom uviđanja njihovih potreba
 10. rad na nabavi pomagala
 11. druženje članstva  ponedjeljkom i četvrtkom od 9,00 – 12,00 sati, te prilikom obilježavanja značajnih datuma tijekom godine
 12. rad na animaciji članova na većem sudjelovanju kako u radu udruge, tako i u aktivnostima na razini zajednice

Similar Posts