Edukacija

Samostalno ili u suradnji s drugima organiziramo edukaciju djece predškolske i školske dobi, te šire zajednice, vezano uz sam pristup slijepim osobama, tehnike vođenja slijepih osoba i drugim segmentima važnim u kontaktu sa slijepim osobama.

Uključujemo naše članove i volontere u što veći broj edukacija koje provode druge organizacije kako bismo ojačali vlastite kapacitete te kroz direktni kontakt educirali druge članove zajednice o mogućnostima, pravima i potrebama slijepih.

Sudjelujemo u edukacijama za jačanje kapaciteta udruga.

Similar Posts