Predstavljanje eho-lokacije kao tehnike kretanja bijelim štapom

U petak, 28.02. 2020. smo imali priliku organizirati za članove udruge prezentaciju tehnike kretanja bijelim štapom pomoću eko-lokacije. Prezentaciju je obavio Davor Janjušević, predsjednik Udruge slijepih Varaždinske županije u okviru trogodišnjeg projekta Živjeti život kao san – samostalno, aktivno, neovisno koji njihova udruga provodi sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Naša udruga je već 12 udruga slijepih u RH u koju su došli promovirati ovu tehniku, a cijela priča je počela još 2014 godine kada su kroz projekt financiran sredstvima europskih fondova bili u mogućnosti u svome gradu ugostiti 2 instruktora iz SADa koji ne samo da su članove podučili korištenju tehnike eho-lokacije, već su, između ostalog, Davora podučili kako da on dalje prenosi ovo znanje i educira druge slijepe osobe. S obzirom kako je tehnika kretanja pomoću eho-lokacije namijenjena u potpunosti slijepim osobama te onima koji uz to koriste bijeli štap za kretanje, nismo bili u mogućnosti omogućiti im više učenika iz naše udruge no oni koji zadovoljavaju ove preduvjete su izuzetno zadovoljni održanom edukacijom. Eho-lociranjem se mogu primijetiti prepreke ispred sebe poput udaljenost prepreke, veličine/oblika pa čak i materijala od kojeg je prepreka načinjena, a za ovu tehniku je preporučljivo koristiti tzv. američki bijeli štap za kretanje koji je značajno duži od onog koji koristi većina slijepih osoba u RH. Nadamo se kako je ova edukacija samo početak intenzivnije suradnje između naše dvije udruge.

Similar Posts