Izvještaj o radu 2021.

2021. godina je bila po mnogim stvarima zahtjevna. Počevši od osiguranja provedbe svih planiranih aktivnosti u doba pandemije, upuštanje u nove izazove, rad na izradi strateškog plana, povećanje broja redovnih “korisnika” aktivnosti udruge… No, ako smo išta naučili, naučili smo se prilagoditi. Izvještaj o radu pokušava sistematski iznijeti sve projekte, aktivnosti, sudionike, izazove, ali i…

Strateški plan udruge za razdoblje 2022. – 2027.

Udruga slijepih Pakrac – Lipik je tijekom 2021. godine uložila značajan trud u analizu vlastitih aktivnosti i kapaciteta kako bi u sljedećem razdoblju mogla kvalitetno i učinkovito zadovoljavati potrebe svojih članova – slijepih i voisokoslabovidnih osoba s područja Gradova pakraca i Lipika. Strateški plan udruge u razdoblju od 2022. – 2027. godine je usvojen na…

|

ODLUKA O OGRANIČENJU RADA UDRUGE

Poštovani,Prateći razvoj događanja oko epidemiološke situacije vezane za koronavirus COVID-19, po preporuci Hrvatskog saveza slijepih Udruga slijepih Pakrac – Lipik donosi odluku da iz preventivnih razloga do daljnjega ograničava usluge videćeg pratitelja, direktnog rada sa strankama i pružanja usluga na terenu. Također, smatrajući populaciju slijepih osobito ranjivom i ugroženom skupinom donosimo odluku o odgodi okupljanja,…