|

Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19)

Zakon o korištenju psa pomagača („Narodne novine“, broj: 39/19.) stupio je na snagu 25. travnja 2019. godine. Njime se uređuje pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa osobama s invaliditetom ili s kroničnom bolesti i djetetu s teškoćama u razvoju.

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, osnovana početkom 90-ih godina, u to vrijeme je kao jedina nevladina i neprofitna organizacija u Republici Hrvatskoj razvila rehabilitacijske programe uključivanjem pasa pomagača za mobilnost slijepih i drugih osoba s invaliditetom. Uz program školovanja i dodjele pasa pomagača, pojavila se potreba senzibilizacije građana o pravima, mogućnostima i potrebama slijepih osoba te ulozi pasa u njihovim životima slijedom čega je donesen Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča („Narodne novine“, broj: 131/98.) i Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča („Narodne novine“, broj: 48/99.).

U međuvremenu je Grad Zagreb osnovao Centar za rehabilitaciju Silver – ustanovu socijalne skrbi jedinstvenu u ovom dijelu Europe koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi).

Korisnik psa pomagača i voditelj psa pomagača sa psom pomagačem uz predočenje radne iskaznice, sukladno članku 8. Zakona ima sljedeća prava:

– pravo pristupa i boravka u javnom prostoru

– pravo korištenja javnog prijevoza bez plaćanja vozne karte za psa pomagača

– pravo zadržavanja u prostoru predviđenom za putnike

– pravo pristupa i boravka na radnom mjestu, u zdravstveno-obrazovnoj i zdravstvenoj ustanovi te vjerskom objektu

– pravo sudjelovati na priredbama u kulturi, zabavi i sportu bez plaćanja ulaznice za psa pomagača.

pas vodič bijeli štap pješački

Similar Posts