O udruzi

Udruga slijepih Pakrac – Lipik je osnovana 1996., a registrirana pri uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji 1998. s ciljem rada za opće odnosno javno dobro, te promicanje razvitka i unaprjeđenje statusa slijepih osoba u svim segmentima života, te zaštite njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, a osobito: dostojanstva, jednakosti, mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije, te života u zajednici uz podršku.

Udruga trenutno broji 44 člana s područja gradova Lipika i Pakraca (22 muškarca i 22 žene). Većina članova dolazi s područja grada Pakraca – 27, dok ih je 17 s područja grada Lipika. Oko 35 članova udruge su starije životne dobi, a 4 člana su smještena u Domove za stare i nemoćne.

Aktivnosti udruge su raznolike i prilagođene potrebama članova, ali i posvećene edukaciji članova zajednice kako bi se stvorili preduvjeti za što kvalitetniji život slijepih u našim gradovima. Aktivnosti uključuju: organizacija redovnih druženja u prostoru udruge 2 puta tjedno, obilazak postojećih, identifikacija i obilazak potencijalnih članova, izrada i distribucija informativnih letaka i brošura; vođenje brige o slijepim osobama (socijalno-zdravstvena zaštita, školovanja, rehabilitacija i zapošljavanja – informiranje i dijeljenje informacije s članovima), pružanje pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa (pravo na tuđu njegu i pomoć, pravo na znak pristupačnosti, prava na putovanja vlakom uz objavu, pravo na utvrđivanje postotka invalidnosti, pravo na oslobođenje plaćanja cestarine – čitanje pošte, priprema i slanje dopisa, odlazak s članovima na komisije, kod liječnika, u urede, podnošenje zahtjeva za njih i u njihovo ime; suradnja s drugim organizacijama i institucijama, drugim udrugama i državnim službama sličnog djelovanja (odlasci na edukacije, organizacija edukacija, informiranje i širenje informacija, organizacija zajedničkih aktivnosti); snabdijevanje članova potrebnim pomagalima (upućivanje članova u dostupna pomagala, informiranje članova o potrebnim koracima kako bi se ishodovalo pojedino pomagalo, nošenje doznaka na ovjeru, priprema pratećih dopisa uz doznake ukoliko je potrebno; organizacija okruglih stolova s temom osoba s invaliditetom; organizacija i sudjelovanje u sportskim takmičenjima za slijepe uključujući Državno prvenstvo Hrvatske u pikadu u Premanturi; organizacija poludnevnog boravka i pružanje -osnovne zdravstvene zaštite članovima udruge; pokretanje kreativnih radionica za članove udruge, opremanje Gradske knjižnice Pakrac s knjigama, slikovnicama, taktilnim igračkama za slijepu djecu i odrasle, provedba programa videćeg pratitelja sufinanciranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade; edukacija djece u osnovnoj i srednjoj školi o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama, edukacija o tiflotehničkim pomagalima

Skip to content