Javni poziv za iskaz interesa krajnjih korisnika projekta Zaželi IV – “Zlatne ruke”

KLASA: 100-01/24-01/3
URBROJ: 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 4. ožujka 2024.g.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju, kodni broj: SF.3.4.11.01.0505 raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA ZAŽELI  IV – „ZLATNE RUKE“

PRIHVATLJIVI KORISNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU SU KAKO SLIJEDI:

a) Starije osobe (u dobi od 65 godina i više)

 • koje žive u samačkom kućanstvu
 • koje žive u dvočlanom kućanstvu
 • koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i

čiji mjesečni prihodi ne prelaze navedene iznose:

 • Za samačka kućanstva koja ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina za prosinac 2023. godine iznosi 980,25€
 • Za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos 200 % prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina za prosinac 2023. godine iznosi 1.633,76€
 • Za višečlana kućanstva koja ne prelaze iznos 300 % prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina za prosinac 2023. godine iznosi 2.450,64€

– Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

KUĆANSTVO čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici ili druga zajednica osoba koji zajedno žive i prijavljeni su na istoj adresi prebivališta te privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

b) Osobe s invaliditetom 3. ili 4. stupanj (18 i više godina)

 • koje žive u samačkom, dvočlanom ili  višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 • čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Krajnji korisnici po ovom javnom pozivu ostvaruju pravo na pružanje usluge i potpore koja uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 • obavljanju kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanju osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • pomaganju u drugim svakodnevnim poslovima

Uvjeti ovoga poziva propisani su Uputama za prijavitelje i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kodnog broja SF.3.4.11.01.0505

ROKOVI I NAČIN PRIJAVE:

Prijava se podnosi u pisanom obliku pute redovne pošte ili osobno na adresu :

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac

od ponedjeljka do petka od 8-12 sati, soba 209 ili ured tajništva.

Poziv je otvoren od 4. ožujka 2024. godine sve do završetka projekta.
Ako se javi veći broj korisnika nakon popunjavanja raspoloživih mjesta formirati će se lista čekanja.
Po dostupnosti usluge korisnici će se primati s liste čekanja.

Osobe koje se javljaju na Javni poziv dužni su priložiti dokumentaciju kako slijedi:

 • Obrazac prijave (popunjava se i potpisuje u Gradu Pakrac kod podnošenja zahtjeva),
 • Preslika osobnih iskaznica za sve članove kućanstva,
 • Izjavu o broju članova kućanstva (popunjava se i potpisuje u Gradu Pakrac kod podnošenja zahtjeva)
 • Potvrdu o dohotku i primitku za prošli mjesec od Porezne uprave za sve članove kućanstva ili suglasnost da Grad Pakrac u ime korisnika ishodi elektronsku potvrdu od Porezne uprave o prihodima i dohodcima za svakog člana kućanstva

Za osobe  s invaliditetom:

 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom u kojem je naveden III. ili IV. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.
 • Ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden III. Ili IV. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.                       

                  Za sve dodatne informacije o Javnom pozivu nazovite na mobitel 099 474 0260 od 7-15 sati  ili na e-mail danijela.galijas01@gmail.com

Similar Posts